ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

----------------

----------------