ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

----------------

----------------