วิสัยทัศน์ กรมยุทธศึกษาทหารบก มุ่งพัฒนาปรับปรุงการฝึก ศึกษา และวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับการฝึกศึกษา เพื่อเตรียมกำลังพลของกองทัพบกให้มีความพร้อมที่จะตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครือข่ายภายในกองทัพบก

หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ

 วิทยาลัยการทัพบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กองทัพบก
โรงเรียนนายสิบทหารบก

ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

กองปลัดบัญชี

กองการฝึก

กองการศึกษา

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา

ศูนย์ภาษา

กองส่งเสริมบำรุงความรู้

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

กองอนุศาสนาจารย์

กองบริการ

กองการเงิน

ศูนย์การศึกษากองทัพบก


 

 

 

 

 

 

  

การจัดทำเสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี

ระเบียบการลาศึกษานอกเวลาและใช้เวลาบางส่วน ปี ๒๕๔๙
คำสั่งกองทัพบก เรื่อง การฝึกประจำปี ๒๕๕
คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๕
แบบฟอร์มประวัติย่อสำหรับผู้สมัครไปศึกษา สัมมนา ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มประวัติย่อ (ทบ.) ดาวน์โหลดที่นี่
 

บันทึกข้อความเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
บันทึกข้อความเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
แบบฟอร์มขอบัตรยานพาหนะ
แบบฟอร์มขอบัตรยานพาหนะ (ภายนอก.)
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยในบ้านพัก
โปรแกรมคำนวณภาษี  
สโมสรทหารบกได้จัด Promotion Buffet Lunch 129 บาท/ท่าน 
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. อาหารไทย/อาหารยุโรป  มากกว่า 15 ชนิด หากมา 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี Karaoke 2 ชั่วโมง [อ่านต่อ]
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราดอกเบี้ย
สภาพอากาศวันนี้
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางการบินไทย
ตารางเวลาเดินรถไฟ
ตารางเดินรถ บขส.
ตารางเดินรถเมล์
ราคาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลไวรัส

  เนื่องจาก ยศ.ทบ. ได้ตรวจพบว่ามีกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีได้ดำเนินการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการหลอกลวงผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อทดสอบร่างกายและรับฟังคำชี้แจง เพื่อรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเพิ่มเติมนั้น ขอชี้แจงว่า ยศ.ทบ. ไม่ได้มีการดำเนินการขอรับนักเรียนนายสิบทหารบกเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ขอให้อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว หากผู้ใดมีเบาะแส กรุณาแจ้งให้ ยศ.ทบ. ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๑๓๙๘,๐๒-๒๔๑๔๐๓๖,๐๒-๒๔๑๑๖๖๐,๐-๒๒๔๑๔๐๙๘-๙

ศ.ทบ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบขั้นตอนที่ ๑ (ภาควิชาการ) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี ๒๕๕๗ (รายละเอียดที่นี่)

 กองทัพบกเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๘๐ อัตรา (รายละเอียดที่นี่)

ศ.ทบ. ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้าเป็น นนส.ทบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒/๕๖ (ครั้งที่ ๔ )  (รายละเอียดที่นี่)

 

    พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ จก.ยศ.ทบ. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๖

 

    พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๖

 

     พล.ท. ทลวงรณ  วรชาติ จก.ยศ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ยศ.ทบ.        ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ -ชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖     ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ ธ.ค.๕๖

 

   คุณกรรณิการ์ วรชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมคณะฯ เข้าชมการแสดงโขนชุดศึกกุมภกรรณ ตอนโมกขศักดิ์ เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๕๖

 ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Grade ll Staff and Tactics Course  (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยสิงคโปร์  (รายละเอียดที่นี่)

 ผบ.ทบ.ได้กรุณาอนุมัติให้จัดพิมพ์คู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษ และ จก.ยศ.ทบ.ได้กรุณาอนุมัติแผนแจกจ่ายคู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษฯ ให้กับหน่วยต่างๆ  (รายละเอียดที่นี่)

 เอกสารวิชาครูทหาร  (รายละเอียดที่นี่)

 ป.๓ สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจำปีและการฝึกพิเศษ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗       (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทบ. ณ ประเทศบังคลาเทศ  (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการจัดส่งข้าราชการ ทบ. เข้ารับ    การศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ภายในประเทศ นอก กห.    ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศ) (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร Mountain Warfare ณ ประเทศเนปาล (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ ๑) เพื่อคัดเลือกข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘(รายละเอียดที่นี่)

ป.๓ สนับสนุนการศึกษา ตามหลักสูตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  (รายละเอียดที่นี่)

คำแนะนำการการฝึกทหารใหม่ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๗  (รายละเอียดที่นี่)

คำสั่งการฝึก ประจำปี ๒๕๕๗  (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนโครงการจัดส่งกำลังพล ทบ. เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนภายใน   ประเทศ ด้วยทุน ททบ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศ)(โครงการ) (ใบสมัคร)

ยศ.ทบ.ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับกำลังพล  (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.อนุมัติหลักการในการดำเนินการให้ข้าราชการ  ทบ. ลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. ประจำปี ๒๕๕๗ (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรายชื่อกำลังพลที่จะเข้าทดสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ ยศ.ทบ.  (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการ ทบ. เพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตรทางทหาร ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามโครงการความช่วยเหลือทางทหาร จำนวน ๑๐๒ หลักสูตร  (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ด้วนทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๗ (รายละเอียดที่นี่)

 ตัวอย่างตารางการปฏิบัติประจำวันสำหรับการจัดทำหลักสูตรการฝึก-ศึกษาของนายทหารใหม่ รร.จปร. (รายละเอียดที่นี่)

 ารสั่งการของ ผบ.ทบ. เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติทางยุทธวิธี (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ. แจกจ่ายเอกสารแผนบทเรียนการฝึกสวนสนาม เพื่อให้หน่วยนำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึก *แผนบทเรียนการฝึกสวนสนาม*<รายละเอียดที่นี่>*การฝึกสวนสนาม*<รายละเอียดที่นี่> 

คู่มือราชการสนาม ๑ กองทัพบก (รส.๑ -กองทัพบก)  <<รายละเอียดที่นี่>>

คู่มือราชการสนาม (รส.๖-๒๒ ว่าด้วย การนำและผู้นำทางทหาร)  <<รายละเอียดที่นี่>>

หนังสือขออนุมัติแนวทางการประเมินความรู้ ผบ.พัน. <<รายละเอียดที่นี่>>

หนังสือสรุปแนวทางการประเมินความรู้ ผบ.พัน. <<รายละเอียดที่นี่>>

แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ นอก กห. ในเวลาราชการ   ดาวน์โหลดที่นี่

การรายงานผลการศึกษา การลาศึกษานอกเวลาราชการ ฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้รายงานทันที
เสนอรายงานตามสายการบังคับบัญชา
 
รายละเอียดที่นี่

การขอรับรองวุฒิการศึกษาปริญญา   <<ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >>  

 

 

 

 

 

 


นโยบาย
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

 

 

 

             ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 
 
 
 
::สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์::
 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ