วิสัยทัศน์ กรมยุทธศึกษาทหารบก มุ่งพัฒนาปรับปรุงการฝึก ศึกษา และวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับการฝึกศึกษา เพื่อเตรียมกำลังพลของกองทัพบกให้มีความพร้อมที่จะตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครือข่ายภายในกองทัพบก

หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ

 วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กองทัพบก
โรงเรียนนายสิบทหารบก

ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

กองปลัดบัญชี

กองการฝึก

กองการศึกษา

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา

ศูนย์ภาษา

กองส่งเสริมบำรุงความรู้

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

กองอนุศาสนาจารย์

กองบริการ

กองการเงิน

ศูนย์การศึกษากองทัพบก


 

 

 

 

 

 

  

การจัดทำเสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี

ระเบียบการลาศึกษานอกเวลาและใช้เวลาบางส่วน ปี ๒๕๔๙

บันทึกข้อความเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
บันทึกข้อความเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
แบบฟอร์มขอบัตรยานพาหนะ
แบบฟอร์มขอบัตรยานพาหนะ (ภายนอก.)
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยในบ้านพัก
โปรแกรมคำนวณภาษี  
 

 

ขอความร่วมมือจาก นขต.ทบ. ให้ส่งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการประกวด ราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ทุกประเภท ให้สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์ เพื่อลง ในเว็บไซต์ www.prakuadraka.com โดยส่งข้อมูลไปที่ E-mail : news@prakuadraka.com
หรือส่งข้อมูลทางโทรสาร 02-9411210
 
สโมสรทหารบกได้จัด Promotion Buffet Lunch 129 บาท/ท่าน 
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. อาหารไทย/อาหารยุโรป  มากกว่า 15 ชนิด หากมา 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี Karaoke 2 ชั่วโมง [อ่านต่อ]
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราดอกเบี้ย
สภาพอากาศวันนี้
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางการบินไทย
ตารางเวลาเดินรถไฟ
ตารางเดินรถ บขส.
ตารางเดินรถเมล์
ราคาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลไวรัส

 คำเตือน ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ นักเรียนนายสิบนั้น หน่วยได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ดังนั้นหากตรวจพบว่าบุคคลใดที่กระทำการสอบโดยทุจริต ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ก็ตามจะดำเนินคดีต่อผู้ทุจริตตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์ โดยในห้วง ๑-๓๐ ก.ย.๕๘ ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ เว็บไซต์ รวม ๑๘๘๕ URL     ได้แจ้งกระทรวง ICT พิจารณาปิดกั้นแล้ว

ในเรื่องการดำเนินการกับเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อ-ความที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออน-   ไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน ๑๓ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส   ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ ๗๒๔ URL

กองทัพบกให้กำลังพลทุกนายมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ และรายงานให้กองทัพบกทราบทาง E-mail : net2551@gmail.com  หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

   

 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.กลุ่มประเทศอาเซี่ยนที่เดินทางมาร่วมพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.ครั้งที่ ๒๕   สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.เขาปากทวาร ค่ายธนะรัชต์

                                                       

   

 รอง ผู้บัญชาการทหารบก และผู้แทนระดับสูง ร่วมการแข่งขันการทดสอบการยิงปืนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.เขาปากทวาร ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๕๘                     

                                                       

   

 พล.ต.สิทธิพล ชินสำราญ รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธีเชิญธงประจำชาติทั้ง 10 ประเทศ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ.สวนสนประดิพัทธิ์ 1  

                                                                             

   

   การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ (AARM2015) (รายละเอียดที่นี่)

                                                                             

ศ.ทบ. ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (รายละเอียดที่นี่)                                                                                                               

ยศ.ทบ. ประกาศเรียกบุคคลสำรองรายงานตัว เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ ๑๙ (๒/๕๘) ครั้งที่ ๓ (รายละเอียดที่นี่)                                                                             

ศ.ทบ. ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี(รายละเอียดที่นี่)

    ๑. ยศ.ทบ. โดย รร.สธ.ทบ. ขอแจ้งเลื่อนการสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ.ทบ. หลักสูตร นบส. ชุดที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากเดิม ๑๗ ต.ค.๕๘ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ เปลี่ยนแปลงเป็น ๓๑ ต.ต.๕๘ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐                     ๒. รร.สธ.ทบ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการใน ๒๙ ต.ค.๕๘ ทางเว็บไซต์      รร.สธ.ทบ. www.cgsc.ac.th โดยใน ๓๐ ต.ค.๕๘ ให้มารายงานตัว/รับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เวลา ๐๗๓๐-๐๘๓๐ และรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการสอบคัดเลือกภาควิชาการ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐

                                                                             

แบบฟอร์มสำหรับกรอกประวัติ ผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ. หลักสูตรนายทหารบกอาวุธโส ชุดที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดที่นี่)                                                                                                                 

ยศ.ทบ. ประกาศเรียกบุคคลสำรองรายงานตัว เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ ๑๙ (๒/๕๘) (รายละเอียดที่นี่)                                                                             

ยศ.ทบ.จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว ในห้วงวันที่ ๑๒ - ๒๕ ต.ค. ๕๘ โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ (รายละเอียดที่นี่)                                                                             

ยศ.ทบ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  (รายละเอียดที่นี่)                                                                                                                 

 ยศ.ทบ. ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (รายละเอียดที่นี่)                                                                                                                 

 ยศ.ทบ. แจกจ่ายตำราคู่มือประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ รายการ ให้กับหน่วยต่างๆ  (รายละเอียดที่นี่) (สำเนาวิทยุการแจกจ่าย)                                                                                                                 

 ข้อมูลแผนบทเรียนการฝึกภายในหน่วย ( Unit School ) (รายละเอียดที่นี่)                                                                                                                 

 รายงานผลการศึกษาหลักนิยมและแนวคิดการกำหนดกำลังรบผสมเหล่าระดับกรม (รายละเอียดที่นี่)                                                                                                                 

 

                  จก.ยศ.ทบ. นำ ผบ.นขต.บก.ยศ.ทบ. และ ผบ.หน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ.วางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระปิยะมหาราช เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๕๘

 

                   ยศ.ทบ. จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ จก.ยศ.ทบ. ระหว่าง พล.อ.กฤษฎา  อารีรัชชกุล (ท่านเก่า) และ พล.ท.พลภัทร  วรรณภักตร์ (ท่านใหม่) เมื่อ ๒ ต.ค. ๕๘

 

  ตามที่กองทัพบก จะเป็นเจ้าภาพจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ในห้วงวันที่ ๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการทดสอบ AARM 2015 ได้จัดให้มีการประชุมสาธิตกติกาการทดสอบฯโดยมีผู้แทนกองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๔๙ นาย ณ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี และโรงแรม หัวหินแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยผู้แทนกองทัพบกของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันหารือ และพิจารณาร่างกติกาการทดสอบ AARM 2015 จนได้เป็นรูปเล่มกติกาการทดสอบฯ ฉบับสมบูรณ์ที่จะนำไปใช้ในการทดสอบฯ ซึ่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก/ประธานคณะกรรมการจัดการทดสอบ AARM 2015ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีลงนามรับรองกติกาการทดสอบดังกล่าวร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

ยศ.ทบ. ข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครขอสมัครรับทุนการศึกษาตามโครงการจัดส่งนายทหารประทวนศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาของรัฐภายในประเทศ นอก กห. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียด ที่นี้
• รายละเอียดโครงการฯ(คลิกที่นี่)
• ประชาสัมพันธ์แจ้ง นขต.ยศ.ทบ. (คลิกที่นี่)
• แบบฟอร์มใบสมัคร(คลิกที่นี่)
 

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ( คลิกที่นี่ )
 

คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ประจำปี ๒๕๕๙ ( คลิกที่นี่ )
 

กำหนดเกณฑ์การแจกจ่าย สป.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  (ฝึกตามวงรอบประจำปี การฝึกพิเศษ และการฝึกงานในหน้าที่ คลิกที่นี่ ) (ศึกษาตามหลักสูตร คลิกที่นี่ )
 

คำสั่งฝึกกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๙ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครขอสมัครรับทุนการศึกษาและดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนการ ศึกษาตามโครงการจัดส่งกำลังพล ทบ. เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนภายในประเทศ ด้วยทุน ททบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียด ที่นี่ (รายละเอียดโครงการ) (ประชาสัมพันธ์แจ้ง นขต.ยศ.ทบ.)  (แบบฟอร์มใบสมัคร)                                                  
 

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดาวน์โหลดที่นี่)                                       
 

ยศ.ทบ.ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ www.thethaibar.or.th /(ดาวน์โหลดที่นี่)                                       
 

ร่างระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารทุกเหล่า                   (๑๐ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๑  (ดาวน์โหลดที่นี่)                                         
 

คู่มือการฝึกว่าด้วยการฝึกหน่วยทหารทรหด (ดาวน์โหลดที่นี่)                                         
 

ยศ.ทบ.ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรร่วมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ประกาศข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอรับทุนโครงการจัดส่งนายทหารประทวนของ ทบ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาของรัฐภายในประเทศ นอก กห.

ยศ.ทบ.ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ขยายเวลารับสมัครและดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษา (ดาวน์หลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.จัดการประชุมชี้แจง และมอบนโยบายด้านการฝึก-ศึกษาของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

คู่มือการประเมินข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนเพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (คลิกที่นี่)
แบบเสนอขอรับการประเมิน
(ดาวน์โหลดที่นี่)
        แบบฟอร์มการประเมินผล 
(ดาวน์โหลดที่นี่)

คำแนะนำการป้องกันและเฝ้าระวังการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อน (ดาวน์โหลดที่นี่)

คู่มือกองทัพบก ว่าด้วยการดำรงชีพในป่า (ดาวน์โหลดที่นี่)

คู่มือกองทัพบก การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ (ดาวน์โหลดที่นี่)

คู่มือกองทัพบก การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึก (ดาวน์โหลดที่นี่)

 ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการให้หน่วย/หน่วยการฝึกทหารใหม่ ดำเนินการฝึกการดำรงชีพในป่าให้กับทหารใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในสนามรบของทหารให้สูงขึ้น  (รายละเอียดที่นี่)

 เอกสารส่งเสริมวิชาชีพ เล่ม ๒  (รายละเอียดที่นี่)

 เอกสารวิชาครูทหาร  (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรายชื่อกำลังพลที่จะเข้าทดสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ ยศ.ทบ.  (รายละเอียดที่นี่)

 ตัวอย่างตารางการปฏิบัติประจำวันสำหรับการจัดทำหลักสูตรการฝึก-ศึกษาของนายทหารใหม่ รร.จปร. (รายละเอียดที่นี่)

 ารสั่งการของ ผบ.ทบ. เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติทางยุทธวิธี (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ. แจกจ่ายเอกสารแผนบทเรียนการฝึกสวนสนาม เพื่อให้หน่วยนำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึก *แผนบทเรียนการฝึกสวนสนาม*<รายละเอียดที่นี่>*การฝึกสวนสนาม*<รายละเอียดที่นี่>

คู่มือราชการสนาม ๑ กองทัพบก (รส.๑ -กองทัพบก)  <<รายละเอียดที่นี่>>

คู่มือราชการสนาม (รส.๖-๒๒ ว่าด้วย การนำและผู้นำทางทหาร)  <<รายละเอียดที่นี่>>

หนังสือขออนุมัติแนวทางการประเมินความรู้ ผบ.พัน. <<รายละเอียดที่นี่>>

หนังสือสรุปแนวทางการประเมินความรู้ ผบ.พัน. <<รายละเอียดที่นี่>>

แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ นอก กห. ในเวลาราชการ   ดาวน์โหลดที่นี่

การรายงานผลการศึกษา การลาศึกษานอกเวลาราชการ ฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้รายงานทันที
เสนอรายงานตามสายการบังคับบัญชา
 
รายละเอียดที่นี่

การขอรับรองวุฒิการศึกษาปริญญา   <<ดูรายละเอียดเพิ่มเ

 

 

 

 

 

 


นโยบาย
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

 

 

 

              ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 
 
 
 
::สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์::
 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
 
 
คลิ๊ก download เพื่อติดตั้งโปรแกรม
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม Linkอีกมากมาย คลิ๊ก- - ->

รัฐบาลไทย กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Copyright © 2007 The Army Training Command . All rights reserved.

กรมยุทธศึกษาทหารบก

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2241-4068-9, 0-2241-6124-6  ทบ. 89000

 

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่Free Countersตั้งแต่ 01/09/2550

Webmaster ศูนย์สารสนเทศ กองยุทธการและการข่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลขโทรศัทพ์ ทบ.๘๙๑๐๕ E-Mail :atcrtainformation@gmail.com

<!--